skip to Main Content
+420 603 833 475 info@rehaton.cz

Dosažené vzdělání ve fyzioterapii

 • absolvent Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, Praha, studijní program – specializace ve zdravotnictví, obor fyzioterapie (Bc.)
 • absolvent 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha, studijní program – specializace ve zdravotnictví, obor fyzioterapie (Mgr.)


Kontakty:

E-mail: tomas.kavka@rehaton.cz
Telefon: +420 737 202 250

 • Vyučuje lékaře v rámci předatestační přípravy rehabilitace – RHB u jedinců s chronickými bolestivými stavy
 • Vyučuje na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, Praha v předmětu Patofyziologie a terapie bolesti pro 2. roč. NMgr. studia fyzioterapie a studenty 1. roč. NMgr studia fyzioterapie v předmětu Metodiky fyzioterapie
 • Podílí se na vedení bakalářských i magisterských prací studia fyzioterapie na 2. LF UK, Praha
 • Podílí se na praktické výuce studentů fyzioterapie na Oddělení pro výzkum a léčení bolestivých stavů Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK, Praha

Publikace v odborných časopisech

 • Kavka, T., Javůrková A., Raudenská J.: Vztahová vazba a bolest ve fyzioterapii (pilotní studie). Bolest. 2018 (1), 27-33.

Vybrané příspěvky na konferencích

 • Kavka, T.: Současné možnosti rehabilitace u pacientů s komplexním regionálním bolestivým syndromem, Česko-slovenské dialogy o bolesti, Praha 2018 (přednáška)
 • Unie fyzioterapeutů České republiky (UNIFY ČR)
 • Založil sdružení „Uvnitř Pohybu“, kde se snaží široké veřejnosti nabízet různé formy pohybových aktivit, vzdělávání a propojování různých pohledů na pohyb a člověka jako takového (prvky fyzioterapie, psychoterapie, tanec, akrobacie, bojová umění aj.)
 • Věnuje se bojovým sportům, zejména grapplingu/brazilskému jiu-jitsu
 • Vede pravidelné kurzy párového tance
Back To Top