skip to Main Content
+420 603 833 475 info@rehaton.cz

Specifikou našeho pracoviště je využívání Koordinačně-zátěžových cvičení, která navazují na fyzioterapii, popř. sportovní fyzioterapii. V okamžiku, kdy díky fyzioterapeutické léčbě již pacient nemá bolestivé ani jiné obtíže a jeho držení těla a pohybové vzorce fungují správně v situacích bez zátěže, na jiných pracovištích péče zpravidla končí. Pokud se však pohybujete v zátěžovém prostředí (fyzicky náročná práce, sport), nemusí to stačit. Správné pohybové vzory totiž fungují správně pouze v těch zátěžových hladinách, na které byly připravovány. Proto u nás využíváme speciální koordinačně-zátěžová cvičení, která zvýší kapacitu Vašeho organismu tak, aby zvládal fungovat správně i v zátěži. Podle naší zkušenosti se tím výrazně snižuje riziko recidivy obtíží. Tuto formu individuální péče lze realizovat jak pravidelnými docházkami a vedením cvičení tzv. jeden na jednoho (klient-trenér), tak i formou jednorázového poradenství a distanční péče tak, abyste mohli cvičit doma, nebo v místě bydliště. Využíváme cvičení v odlehčení, s vlastním tělem i s přídavnou zátěží (s pomůckami i s využitím vybavení naší posilovny). Přístup vždy respektuje Váš výchozí stav a Vaše časové a další možnosti.

Pro ovlivnění některých koordinačních funkcí, ale i pružnosti vazivových tkání s výhodou využíváme stará asijská cvičení Nei Gong, Qi Gong a Tai Ji. Jejich velkou výhodou je velmi jemná regulace svalové a vazivové funkce, stejně jako trénink schopnosti relaxovat při pohybu a adekvátně nastavovat svalové napětí aktuální potřebě. I v rámci tzv. Evidence based medicine (západní medicína založená na vědeckých důkazech) jsou tyto typy cvičení uznávány mj. jako vhodný nástroj pro ovlivnění rovnovážných funkcí a prevence dopadů stresové zátěže.

Back To Top