skip to Main Content
+420 603 833 475 info@rehaton.cz

Naší péčí prochází také sportovci od amatérů až po profesionály vč. Mistrů světa a Olympioniků různých sportovních odvětví. Fyzioterapie jejich obtíží vyžaduje i porozumění metodice sportovního tréninku a zakomponování do tréninkového procesu tak, aby zásahy ovlivnily sportovní výkon výhradně pozitivně. Kromě vlastních sportovních zkušeností při tom využíváme zejména kombinaci fyzioterapeutického a trenérského vzdělání. Díky na míru stavěné zátěžové pohybové terapii jsme schopni dovést správné pohybové vzorce k maximální specifice pohybu daného sportu čímž bráníme návratu obtíží při sportu. 

Ctíme soukromí našich pacientů-sportovců stejně jako u ostatních našich pacientů. O tom, jaký slavný sportovec se u nás léčí a s jakými obtížemi, nikde nevykládáme. Naše absolutní diskrétnost je jednou z věcí, které na péči v REHATON® mnozí z nich oceňují.

Každý sport představuje specifický typ zatížení. Často tak kromě pozitivních adaptací, zejména pak při neoptimální regeneraci, přináší i nejrůznější lokální přetížení a svalovou nerovnováhu. Ty lze řešit prostřednictvím fyzioterapie.

Sport ale nezřídka přináší i traumata, která je nutné řešit operačně. Úspěch takových zákroků ve smyslu bezproblémovému návratu ke sportovní aktivitě je do značné míry závislý na kvalitní rehabilitaci. Ta však v případě sportovce musí pacienta dovést až do takových hladin funkčních schopností, které pokryjí úroveň zatížení specifickou pro daný sport. To klade zvýšené nároky na fyzioterapeuta, který musí být schopen kromě medicínské problematiky chápat i principy sportovního tréninku a obě oblasti ve svých přístupech integrovat.

V REHATONu proto těžíme z kombinace medicínského a sportovního/trenérského vzdělání, které nám umožňuje v rámci sportovní fyzioterapie dovést rehabilitaci sportovce zpět až do plného výkonu.

Back To Top