skip to Main Content
+420 603 833 475 info@rehaton.cz

Hradí služby REHATON zdravotní pojišťovny?

Služby REHATON s.r.o. jsou hrazeny přímou platbou a nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění. Zdravotní péče je tak díky tomu u nás dostupná mnohem dříve, což umožňuje řešit Vaše obtíže efektivněji a rychleji. Bráníme tak vzniku chronických změn a umožníme Vám dřívější návrat do práce, ke sportovním a dalším aktivitám.

Máme na Vás dostatek času, takže můžeme provádět mnohem pečlivější funkční diagnostiku. To nám umožní přesněji najít příčiny Vašich obtíží, pochopit jejich souvislosti a cílit terapii na klíčové faktory.

V terapii nepoužíváme žádné balastní terapie, jen proto, že je lépe hradí pojišťovna. Naopak, vybíráme pouze takové typy terapií a jejich kombinace, o kterých víme, že  jsou skutečně efektivní a co nejrychleji zlepší Váš zdravotní stav.

Terapie probíhá zpravidla 1x za týden, přičemž Vás fyzioterapeut vybaví cviky a doporučeními, kterými na zlepšení svého zdravotního stavu pracujete do další návštěvy sami. To nám umožňuje maximální efektivitu terapie s co nejmenší finanční zátěží pacienta.

Celkový počet návštěv odvisí od závažnosti výchozího zdravotního stavu a jeho následného vývoje v čase a také závisí na míře spolupráce pacienta (např. v ochotě provádět pravidelně doporučená domácí cvičení). Vždy se však snažíme, abychom Vám pomohli za co nejkratší možný čas a snažíme se respektovat Vaše časové a další možnosti.

Potřebuji do REHATONu doporučení lékaře?

Pro ošetření fyzioterapeutem potřebujete diagnózu stanovenou lékařem. Na první terapii si proto přineste veškeré lékařské zprávy, které se týkají Vašeho problému. Vzhledem k tomu, že fyzioterapeut při funkční diagnostice uvažuje o širších souvislostech Vašich obtíží, přineste s sebou i lékařské zprávy týkající se všech dalších obtíží, kterými trpíte, nebo jste trpěli v minulosti.

Příklad: Chcete-li s fyzioterapeutem řešit bolesti spodních zad a máte diagnózu stanovenou např. ortopedem, ale zároveň s jiným specialistou řešíte i trávicí, gynekologické, nebo jiné obtíže, přineste s sebou zprávy i od těchto dalších specialistů. Fyzioterapeut si tak bude Vaše obtíže lépe dávat do kontextu, snáze bude mezi nimi hledat souvislosti a bude při volbě vhodné terapie „šité na míru“ adekvátně volit na základě jejich indikací a kontraindikací. Výsledkem tak bude efektivnější terapie.

Je na návštěvu REHATONu potřeba vzít si s sebou nějaké speciální oblečení?

Fyzioterapie v REHATONu probíhá, stejně jako v každém jiném zdravotnickém zařízení, standardně ve spodním prádle. Budete-li se však cítit lépe, je možné mít při vyšetření a terapii (dvojdílné) plavky.

I v případě, že s Vámi fyzioterapeut řeší zdánlivě lokální problém (např. bolest hlavy), potřebuje vždy vyšetřit celé tělo. Lidské tělo není soustava izolovaných komponent, a proto vždy potřebujeme znát všechny souvislosti, ve kterých se Váš problém odehrává.

Na Koordinačně-zátěžové cvičení do naší tělocvičny si vezměte pohodlné sportovní oblečení, (čistou) sportovní obuv a čistý ručník.

Back To Top