skip to Main Content
+420 603 833 475 info@rehaton.cz
Ambulantní Fyzioterapie

Ambulantní fyzioterapie

Zabýváme se fyzioterapií starších dětí a dospělých vč. seniorů. Používáme pečlivou funkční diagnostiku, na jejíž základě aplikujeme kombinace nejmodernějších fyzioterapeutických postupů a technik vycházejících především z neurofyziologie a biomechaniky, ale také vybrané osteopatické a chiropraktické techniky, reflexní a kinezioterapeutické přístupy vč. technik vycházejících z tzv. vývojové kineziologie. Dostatek prostoru vždy věnujeme vysvětlení mechanismů řešeného problému a navrhovaných řešení. Součástí komplexní péče je mj. i ergonomické poradenství. Upřednostňujeme přístup, ve kterém se pacient stává plnohodnotným aktivním účastníkem své léčby.

Sportovní Fyzioterapie

Sportovní fyzioterapie

Naší péčí prochází také sportovci od amatérů až po Mistry světa a olympioniky různých sportovních odvětví. Fyzioterapie jejich obtíží vyžaduje porozumění metodice sportovního tréninku a zakomponování do tréninkového procesu tak, aby zásahy ovlivnily sportovní výkon výhradně pozitivně. Kromě vlastních sportovních zkušeností při tom využíváme zejména kombinaci fyzioterapeutického a trenérského vzdělání našeho týmu. Díky na míru stavěné zátěžové pohybové terapii jsme schopni dovést správné pohybové vzorce k maximální specifice pohybu daného sportu, čímž bráníme návratu obtíží při sportu a zvyšujeme výkonnost sportovce.

Koordinačně-zátěžové Cvičení

Koordinačně-zátěžové cvičení

Tato metoda na fyzioterapii navazuje v okamžiku, kdy pacient již nemá bolestivé obtíže a jeho pohybový systém funguje správně v nezátěžových podmínkách. Fyzioterapií získané správné pohybové vzorce jsou následně se následně cvičí s adekvátní zátěží, která je postupně zvyšována. Spolu s působením dalších řízených faktorů tak získáte schopnost udržet správné držení těla a průběh pohybu i v nejrůznějších zátěžových situacích, které se mohou vyskytovat v běžných denních a pracovních činnostech, ale také např. ve sportu. Tím je dosaženo zvýšení funkční rezervy, která snižuje riziko návratu původních obtíží. Pacient tak přestává být pacientem a stává se plnohodnotným zdravým jedincem s dostatečnou kondicí využitelnou v životě.

S čím Vám můžeme pomoci

Naší doménou je rozplétání a řešení chronických bolestivých stavů. Bolesti zad a šíje, bolesti hlavy nebo periferních kloubů bývají často výsledkem kombinace více příčin a souvisí se změnami, které mnohdy bývají i velmi vzdálené od místa, kde pacient vnímá bolest. Postupem času se z původně akutních změn, vyjádřených především změnami nervosvalové funkce, obtíže chronizují vazivovými změnami a neuroplastickými změnami v centrálním nervovém systému. Vše se nadto odehrává v obousměrné interakci s faktory psychosociálními. Tím se zužují kompenzační schopnosti organismu a terapie vyžaduje komplexní přístup.

Pro efektivní řešení takovýchto obtíží je nezbytné co nejlepší pochopení chronologie vzniku jednotlivých příčin v kontextu zátěžové historie a životního příběhu pacienta. Často jsme první, kdo pacienta skutečně vyslechne a snaží se pochopit souvislosti. Také terapie musí být „ušita na míru“ každému jednotlivci. Nelze proto každého pacienta léčit jednou metodou (ať už jakoukoli). V terapii proto využíváme metody neuromuskulární, fasciální, viscerální, mobilizační, reflexní, ale také různé formy aktivního cvičení. Kromě moderních metod používaných v ČR používáme i celou plejádu metod zahraničních, z nichž mnohé jsme do ČR přivedli a jsou nyní vyučovány v postgraduálních kurzech pro fyzioterapeuty a lékaře. Všichni naši terapeuti působí na prestižních univerzitních pracovištích a podílejí se na výuce fyzioterapeutů a lékařů. REHATON je také centrem, kam ostatní pracoviště odesílají své pacienty, které se jim nepodařilo zlepšit.

Back To Top