skip to Main Content
+420 603 833 475 info@rehaton.cz

Zabýváme se fyzioterapií starších dětí a dospělých vč. seniorů. Používáme pečlivou funkční diagnostiku, na jejíž základě aplikujeme kombinace nejmodernějších fyzioterapeutických postupů a technik vycházejících především z neurofyziologie a biomechaniky, ale také vybrané osteopatické a chiropraktické techniky, reflexní a kinezioterapeutické přístupy vč. technik vycházejících z tzv. vývojové kineziologie. Součástí komplexní péče je mj. i ergonomické poradenství popř. poradenství změn sportovní techniky. Upřednostňujeme přístup, ve kterém se pacient stává plnohodnotným aktivním účastníkem své léčby.

S čím Vám můžeme pomoci

Naší doménou je rozplétání a řešení chronických bolestivých stavů. Bolesti zad a šíje, bolesti hlavy nebo periferních kloubů bývají často výsledkem kombinace více příčin a souvisí se změnami, které mnohdy bývají i velmi vzdálené od místa, kde pacient vnímá bolest. Tím se zužují kompenzační schopnosti organismu. Postupem času se z původně akutních změn vyjádřených především změnami nervosvalové funkce obtíže chronizují vazivovými změnami a neuroplastickými změnami v centrálním nervovém systému. Vše se nadto odehrává v obousměrné interakci s faktory psychosociálními.

Pro efektivní řešení takovýchto obtíží je proto nezbytné co nejlepší pochopení chronologie vzniku jednotlivých příčin v kontextu zátěžové historie a životního příběhu pacienta. Často jsme první, kdo pacienta skutečně vyslechne a snaží se pochopit souvislosti. Také terapie musí být „ušita na míru“ každému jednotlivci. Nelze proto každého pacienta léčit jednou metodou (ať už jakoukoli). V terapii proto využíváme metody neuromuskulární, fasciální, viscerální, mobilizační, reflexní, ale také různé formy aktivního cvičení. Kromě moderních metod používaných v ČR používáme i celou plejádu metod zahraničních, z nichž mnohé jsme do ČR přivedli a jsou nyní vyučovány v postgraduálních kurzech pro fyzioterapeuty a lékaře. Všichni naši terapeuti působí na prestižních univerzitních pracovištích a podílejí se na výuce fyzioterapeutů a lékařů. REHATON je také centrem, kam ostatní pracoviště odesílají své pacienty, které se jim nepodařilo zlepšit.

Back To Top