skip to Main Content
+420 603 833 475 info@rehaton.cz

Ambulantní fyzioterapie
Praha

Pečlivá funkční diagnostika, nejmodernější tuzemské i zahraniční metody léčby, osobní přístup.
To je REHATON – fyzioterapie, kde Vám skutečně rozumí! 

Naše služby

Ambulantní Fyzioterapie

Ambulantní fyzioterapie

Zabýváme se fyzioterapií starších dětí a dospělých vč. seniorů. Používáme pečlivou funkční diagnostiku, na jejíž základě aplikujeme kombinace nejmodernějších fyzioterapeutických postupů a technik vycházejících především z neurofyziologie a biomechaniky, ale také vybrané osteopatické a chiropraktické techniky, reflexní a kinezioterapeutické přístupy vč. technik vycházejících z tzv. vývojové kineziologie. Dostatek prostoru vždy věnujeme vysvětlení mechanismů řešeného problému a navrhovaných řešení. Součástí komplexní péče je mj. i ergonomické poradenství. Upřednostňujeme přístup, ve kterém se pacient stává plnohodnotným aktivním účastníkem své léčby.

Sportovní Fyzioterapie

Sportovní fyzioterapie

Naší péčí prochází také sportovci od amatérů až po Mistry světa a olympioniky různých sportovních odvětví. Fyzioterapie jejich obtíží vyžaduje porozumění metodice sportovního tréninku a zakomponování do tréninkového procesu tak, aby zásahy ovlivnily sportovní výkon výhradně pozitivně. Kromě vlastních sportovních zkušeností při tom využíváme zejména kombinaci fyzioterapeutického a trenérského vzdělání našeho týmu. Díky na míru stavěné zátěžové pohybové terapii jsme schopni dovést správné pohybové vzorce k maximální specifice pohybu daného sportu, čímž bráníme návratu obtíží při sportu a zvyšujeme výkonnost sportovce.

Koordinačně-zátěžové Cvičení

Koordinačně-zátěžové cvičení

Tato metoda na fyzioterapii navazuje v okamžiku, kdy pacient již nemá bolestivé obtíže a jeho pohybový systém funguje správně v nezátěžových podmínkách. Fyzioterapií získané správné pohybové vzorce se následně cvičí s adekvátní zátěží, která je postupně zvyšována. Spolu s působením dalších řízených faktorů tak získáte schopnost udržet správné držení těla a průběh pohybu i v nejrůznějších zátěžových situacích, které se mohou vyskytovat v běžných denních a pracovních činnostech, ale také např. ve sportu. Tím je dosaženo zvýšení funkční rezervy, která snižuje riziko návratu původních obtíží. Pacient tak přestává být pacientem a stává se plnohodnotným zdravým jedincem s dostatečnou kondicí využitelnou v životě.

Konzultujte svůj problém

Back To Top