skip to Main Content
+420 603 833 475 info@rehaton.cz

Dosažené vzdělání ve fyzioterapii

 • absolvent 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha, studijní program – specializace ve zdravotnictví, obor fyzioterapie (Bc.)
 • absolvent 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha, studijní program – specializace ve zdravotnictví, obor fyzioterapie (Mgr.)


Kontakty:

E-mail: jakub.novak@rehaton.cz
Telefon: +420 737 202 250

 • Dragao Sports Clinic, Porto, Portugal

Příspěvky na konferencích

 • Novák, J.: Rehabilitace po reimplantaci TEP kolenního kloubu – XX. teplické ortopedické sympozium, 2018 (přednáška)
 • Novák, J.: Využití a objektivizace nitrobřišního tlaku v rámci posturálních funkcí – 3. Športová konferencia, 2018 (přednáška)
 • Podílí se na výuce fyzioterapeutů a mediků na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, Praha
 • Asistent při výuce kurzů v REHAEDUCA – Centrum vzdělávání ve fyzioterapii (www.rehaeduca.cz)
 • Česká společnost tělovýchovného lékařství (ČSTL)
 • Vedoucí fyzioterapeut Českého svazu pozemního hokeje
 • Hráč Tipsport florbalové extraligy (2016-2018)
 • Trenér mládežnické složky Fbc Česká Lípa (2008-2016)
 • Závodní sjezdový lyžař (1998-2008)
 • Karate, IV. Kyu
Back To Top