skip to Main Content
+420 603 833 475 info@rehaton.cz

Dosažené vzdělání ve fyzioterapii

  • absolvent Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity v Brně, studijní program – specializace ve zdravotnictví, obor fyzioterapie (Bc.)
  • absolvent 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha, studijní program – specializace ve zdravotnictví, obor fyzioterapie (Mgr.)


Kontakty:

E-mail: jan.tolar@rehaton.cz
Telefon: +420 737 202 250

  • University College of Physiotherapy, Pontevedra, Spain
  • Rajbash Hospital, Nepál
  • externí vyučující na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, Praha v předmětu Palpační anatomie pro 2. roč. Bc. studia fyzioterapie
  • jako externí vyučující se podílí na vedení a oponování bakalářských i magisterských prací studia fyzioterapie na 2. LF UK, Praha
  • podílel se na praktické výuce studentů fyzioterapie na lůžkové části Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK, Praha
  • Lektor REHAEDUCA – Centrum vzdělávání ve fyzioterapii (www.rehaeduca.cz)
  • dlouhodobě hraje na kontrabas a baskytaru
Back To Top